Hoe zit het met prik- en bijtaccidenten?

Het RIVM heeft onlangs een nieuwe richtlijn uitgebracht voor prik, bijt-, snij- en spataccidenten. Hierin staat vermeld dat bij een onderdrukte viral load (minder dan 200 kopieën per milliliter) er geen risico is op overdracht van hiv en er bij zo'n accident geen PEP* voorgeschreven hoeft te worden. Dit betekent dat n=n ook geldt voor prik, bijt-, snij- en spataccidenten. Meer informatie hierover klik hier.

* PEP = Post Exposure Profylaxis, een kuur wat genomen kan worden als je risico hebt gelopen op hiv

Deze informatie is nuttig