Waar staat n=n voor?

De afkorting n=n staat voor ‘niet meetbaar = niet overdraagbaar’ en is een vertaling van U=U (Undetectable = Untransmittable).

Deze informatie is nuttig