Wat is ‘viral load’ dan?

Viral load geeft de hoeveelheid virusdeeltjes per milliliter bloed weer. Met ‘virusdeeltjes’ wordt hiv-RNA bedoeld. Als dit onder de 50 komt dan spreken we van ‘niet meetbaar’. Als de viral load onder de 200 komt spreken we van ‘onderdrukt’. In beide gevallen geldt n=n.

Deze informatie is nuttig